Podologische Zolen

Podologische zolen kunnen enkel vervaardigd worden op basis van voorafgaande bevindingen en metingen, alsook de precieze maatneming van elke individuele voet, die men bekomt tijdens het uitvoeren van een grondig biomechanisch onderzoek.

Een podoloog heeft, uitgaande van wat het resultaat van het onderzoek opleverde en wat de mogelijkheden van de patiënt op dat moment zijn, 2 verschillende methoden van podologische zolentherapie ter beschikking:

De functionele zool werkt vanuit het standpunt van een intrinsieke therapie (van binnenin de voet) en wordt meestal van een harder materiaal vervaardigd.

Deze functionele zolen begeleiden Uw bewegingen op een natuurlijke, maar meer gecontroleerde (stabiele) manier en zou U bijna kunnen vergelijken met een (voortdurende) fysiotherapeutische behandeling tijdens het stappen.

Het gaat hier dan ook om bepaalde hypermobiele bewegingen (die te veel zijn) af te remmen en andere bewegingen (die te weinig of niet aanwezig zijn) terug te stimuleren en te activeren.

De compensatie zool werkt vanuit het standpunt van een extrinsieke manier van corrigeren (van buiten uit de voet) en wordt van een zachter materiaal vervaardigd. De correctie is veel minder belastend en wordt meestal gegeven, wanneer een functionele podologische zool nog niet of niet meer optimaal kan helpen.

Al onze zolen worden, na ons eigen design, door een gespecialiseerd labo vervaardigd en dit aan de hand van onze individuele bevindingen, metingen en maatnemingen die tijdens het biomechanisch onderzoek naar voren zijn gekomen.

Elke vervaardigde zool is dan ook enkel van toepassing op de specifieke individuele voet van de patiënt waarvoor hij gemaakt werd.

Hierdoor is het van uiterst belang om een paar regels te volgen bij het dragen van de zolen, zodat het effect ervan tot een optimaal resultaat zou kunnen leiden.

Een paar regels bij het dragen van Uw podologische zolenEerst langzaam aanpassen!

Om pijn te vermijden en een optimaal resultaat met de zolen te bekomen, moet U zich langzaam aanpassen bij het dragen van de podologische zolen.

Zo zou U het dragen van deze zolen kunnen vergelijken met een constante fysiotherapeutische behandeling.

Hierbij worden bepaalde spieren terug geactiveerd, die soms heel lang niet meer optimaal hebben moeten werken en dit kan heel vermoeiend zijn voor de voeten, de benen en de andere structuren er rond, die hierbij betrokken worden.

Daarom is het zo belangrijk om het lichaam en de betrokken structuren langzaam te laten aanpassen bij het dragen van deze zolen.


Hoe aanpassen?

Vang aan met het actief dragen van de zolen een ½ uurtje tijdens de morgen en een ½ uurtje tijdens de namiddag gedurende ongeveer 3 dagen.

Actief dragen betekent, dragen tijdens het bewegen (stappen). Anders hebben podologische zolen geen enkel effect!

Vanaf U dit goed kunt verdragen, kunt U dit aantal verhogen tot 1 uur in de morgen en 1 uur in de namiddag,

ook gedurende ongeveer 3 dagen.

Vanaf dan verhoogt U telkens een ½ uur extra tijdens de morgen en een ½ uur extra tijdens de namiddag, elke dag.

Dit verhoogt U, tot U de zolen de ganse dag in de schoen kunt dragen.

Pas daarna kunt U de zolen beginnen dragen tijdens het sporten.


Opgelet!

Als U reeds lang andere zolen draagt, moet U erg opletten bij het overschakelen naar Uw podologische zolen.

Hierbij kan het zijn, dat U gevraagd wordt om in het begin afwisselend beide zolen te dragen.

Zo bouwt U dan de vorige langzaam af, terwijl U de nieuwe podologische zolen steeds meer begint te dragen,

zoals hierboven reeds werd beschreven.

Steeds langzaam aanpassen! Als U niet zeker bent van iets, kunt U ons steeds contacteren.


Wat te doen bij pijn, vermoeidheid of andere problemen?

Krijgt U ergens pijn of worden Uw benen en/of andere lichaamsdelen zwaar vermoeid tijdens of na het dragen van de zolen, moet U gewoon een stapje terug nemen en een aantal dagen terug aanpassen op een vorig niveau.

Blijven deze verschijnselen zich voordoen of lijdt U aan langdurige pijn of vermoeidheid, stop dan onmiddellijk met het dragen van de zolen en neem meteen contact op met onze praktijk.

Het beste is dat U altijd opschrijft, hoe en wanneer U deze verschijnselen bekomt, zodat U dit kunt meebrengen bij Uw volgend bezoek.


Tips voor een goed verder verloop!

De zolen kunnen enkel een goed effect hebben, als U ze STEEDS draagt met biomechanisch correcte schoenen.

(zie ook de rubriek “Schoenadvies” op deze website)

Wissel geregeld van schoenen bij het dragen van de zolen.

Uw functionele zolen moeten normaal in elke biomechanisch correcte schoen passen.

Tijdens het beoefenen van een sport MOET U de zolen STEEDS dragen!!!

Ook tijdens de zomer en thuis, wanneer U actief bent, dient U Uw schoenen met de zolen zo dikwijls mogelijk te dragen.


Uw controles zijn belangrijk!

Uw eerste controle van de zool is absoluut nodig, om het verdere succes van de therapie te kunnen garanderen .

Deze controle zou ongeveer 6 weken na het ontvangen van de zolen moeten plaatsvinden.

Daarna kunt U een extra controle, telkens na ongeveer 1 jaar, aanvragen, maar het is absoluut noodzakelijk dit (eventueel sneller) te doen, wanneer U terug klachten ondervindt.

De zolen veranderen dikwijls van vorm na een lange tijd of zeer actief te dragen, omdat de krachten die zich op deze materialen zetten enorm zijn en dan gebeurt het wel eens dat Uw correctie niet optimaal meer gebeurt.

Soms maakt een simpele aanpassing van de zolen een enorm verschil voor het goede verloop van Uw therapie.

Voor kinderen is het belangrijk om meermaals ( +/- om de 6 maanden ) op controle te komen, mits ze enorm groeien en zich snel aanpassen aan veranderingen. Vraag ons daarom wanneer ze best terug op controle kunnen komen.


Bewegen is de boodschap

Het menselijk lichaam is opgebouwd om bepaalde repetitieve bewegingen en complexe functies uit te voeren en dan in het bijzonder om veel en langdurig te stappen en te lopen op onverharde bodems. Maar in deze tijd en samenleving is onze levensstijl drastisch verandert en is ons lichaam niet aangepast om bijvoorbeeld langdurig in bepaalde posities te blijven zitten.

Ook het bewegen op onze harde ondergronden met verhoogde inwerkende krachten, heeft een nefast effect op gans ons lichaam. Daarom is ontspannend bewegen met goede schoenen één van de belangrijkste aspecten van een goede podologische zooltherapie. Wanneer je stil blijft zitten, hebben de zolen geen enkel effect, dus is het ook extra belangrijk om veel te bewegen met de zolen.

Het hoeft daarom nog geen sport te zijn, spelen voor kindjes of een goede wandeling (al dan niet met de hond) zijn even effectief en ook heel leuk. Of stap eens naar het werk of de school in plaats van met de fiets te gaan. Ook een kleine wandeling tijdens de pauzes is een goede en gezonde manier ter ontspanning van zowel lichaam als geest.

(zie verder ook de rubriek “Veelgestelde Vragen” op deze website)