Om met de  Bus  bij ons te geraken, moet U :

Als U vanuit richting Antwerpen komt:


 Bus 290  (Antwerpen Rooseveltplaats – Niel - Boom), vanuit de F. Rooseveltplaats nabij het Centraal Station

of

 Bus 295  (Antwerpen Sint-Jansvliet – Niel - Boom), vanuit de Sint-Jansvliet nabij de Grote Markt


Er komt een bus bijna elk ander kwartier

(de rit duurt 40 minuten maximum)

Ga voor alternatieve lijnen en het officiële tijdschema naar www.delijn.be


Stap af aan de halte van de Bosstraat op de Sint-Bernardsesteenweg (voor Apotheek J. Weyns, nr. 74), nadat de bus de verkeerslichten aan de Post voorbij gereden is.

Ga dan ongeveer 100m te voet verder op dezelfde zijde van de straat in de richting van Schelle,

tot U Podologie Praktijk Roofthooft op nr. 98 bereikt hebt.

Deze wandeling duurt 5 minuten.

Als U vanuit richting Boom komt:


 Bus 290  of  Bus 295  (Boom – Niel - Antwerpen), vanuit de Grote Markt


Er komt een bus bijna elk ander kwartier

(de rit duurt 20 minuten maximum)

Ga voor alternatieve lijnen en het officiële tijdschema naar www.delijn.be


Stap af aan de halte van de Bosstraat op de Sint-Bernardsesteenweg (tegenover Apotheek J. Weyns, nr. 74),

vlak nadat de bus de Kerk van Schelle voorbij gereden is.

Steek de straat over en ga ongeveer 100m te voet terug in de richting van Schelle,

tot U Podologie Praktijk Roofthooft op nr. 98 bereikt hebt.

Deze wandeling duurt 5 minuten.